Merke- og planleggingsdager

September 2019

3.

Foreldremøte

9.

Planleggingsdag

Oktober 2019

10.

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse

24.

Vi markerer FN dagen

November 2019

8.

Planleggingsdag

Desember 2019

13.

Lucia-markering med foreldre

23.-1.

Juleferie. Barnehagen er åpen 23, 27, og 30, då åpen 7.30-16.30.

Januar 2020

31.

Planleggingsdag

Februar 2020

21.

Karneval i barnehagen

Mars 2020

20.

Vi markerer den internasjonale rockesokkdagen

April 2020

4.-13.

Påskeferie. Barnehagen er åpen mandag og tirsdag Kl 7.30-16.30

23.

Vi markerer verdens bokdag

Mai 2020

22.

Planleggingsdag

Juni 2020

10.

Sommermarked i barnehagen med foreldre Kl 15.00.

12.

Planleggingsdag

Juli 2020

13.-24.

Sommerstengt i uke 29 og 30. Uke 28 og 31 er barnehagen åpen Kl 7.30-16.30.