Merke- og planleggingsdager

August 2022

12.

Planleggingsdag i barnehagen.

September 2022

8.-9.

Planleggingsdager i barnehagen.