Merke- og planleggingsdager

September 2018

4.

Foreldremøte

10.

Planleggingsdag

Oktober 2018

10.

V markerer verdensdagen for psykisk helse

18.-19.

Planlegingsdager

24.

Vi markerer FN dagen

Desember 2018

13.

Luciamarkering med foreldre

22.-1.

Juleferie. Barnehagen er åpen torsdag 27 og fredag 28, kl 7.30-16.30.

Februar 2019

1.

Planleggingsdag

Mars 2019

1.

Karneval i barnehagen

21.

Vi markerer den internasjonale rockesokkdagen

April 2019

13.-22.

Påskeferie. Barnehagen er åpen mandag 15 og tirsdag 16, kl 7.30-16.30.

23.

Vi markerer verdens bokdag

Mai 2019

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

5.

Sommermarked i barnehagen med foreldre kl 15.00.

Juli 2019

8.-19.

Sommerstengt. I uke 27 og 30 er barneagn åpen kl 7.30-16.30.