20190605 Sommermarked i barnehagen med foreldre kl 15.00.